Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Oppegård bibliotek har sendt ut anbudsdokumentene for nytt biblioteksystem.

Kravspesifikasjon fra Oppegård bibliotek

Reklamer

Kjetil Hillestad:
Om Aleph
Om MikroMARC

Trine Schøning
Om e-bøker og RFID

For de som ikke noterte seg lenken til Roar Storleer sin presentasjon fra innlegget om Søketeknikk på Aleph brukermøte, så er dette en velfungerende lenke.

Quality hotel 33, 10. mars 2011
 
Framlegg av årsrapport. Ingen kommentarer framkom.
 
Valgkomiteens innstilling vedtatt uten innspill.
 
Presentasjon av forslag til ny virkeplan.
Følgende innspill framkom:
Feil med fjernlånsfunksjon fører til at innkommende fjernlånsforespørsler ikke vises. Styret tar tak i dette.
Kravspesifikasjoner samles på brukergruppens blogg etterhvert som de er klare. Medlemmer oppfordres til å sende inn til styret etterhvert som de har ferdige kravspesifikasjoner.
I løpet av oktober/november vurderer styret om det er behov for et nytt brukermøte. Eventuelt tema: erfaringsutveksling jfr overgang til nytt system.
 
Magnhild Johansen
Nordland vgs/Bodin videregående skole og maritime fagskole

Her er Frank-Tore Toresen sin presentasjon og konkurransegrunnlaget Akershus fylkekomune brukte i samband med inn innkjøp av system til bibliotek i vidaregåande skoler.

Frank-Tore Toresen: Om å skrive kravspesifikasjoner

Konkurransegrunnlag skolebiblioteksystem Akershus fylkeskommune

Lenke til klagesaka for dette innkjøpet: http://www.kofa.no/no/avgjorte-saker/2010/2010277/?hl=2010/277

I år ble IGeLU-konferansen arrangert av Universitetsbiblioteket i Gent, Belgia. Fra brukergruppens styre var det kun jeg som dro, men Tine Andersen fra Bibits var også tilstede, samt 10 fra universitetsbibliotekene og universitetssykehusene.

Jeg hadde ingen spesielle forventninger til byen Gent, men jeg ble positivt overrasket av en flott handelsby fra middelalderen med sjarmerende kanaler og flotte kirkebygg. Absolutt verdt å stoppe i Gent for en dag eller to.

Aleph

Lite nytt å melde om Aleph fra konferansen. Ex Libris sa i deres presentasjon at denne-generasjons-biblioteksystemer (altså Aleph og Voyager) vil utvikles i 7-8 år til, og støttes i en lengre periode. Aleph versjon 22 er planlagt utviklet. Vi ble presentert for nyhetene i versjon 20.3 og 2o.4, uten at det var noe spesielt nytt å velge.

Primo

Like før konkurransen ble det annonsert at alle finske arkiver, bibliotek og museumsinstitusjoner hadde gått sammen og inngått avtale med Ex Libris om bruk av Primo for et felles søkesystem. Tidligere har Island inngått en tilsvarende avtale for sine bibliotek. Man kan jo begynne å tenke på om vi hadde allerede hatt et fullstendig biblioteksøk for Norge allerede hvis ABM-utvikling/Nasjonalbiblioteket hadde brukt et ferdig produkt og ikke skulle lage alt selv.

Ellers går Ex Libris for Primo som presentasjonsgrensesnitt for sine biblioteksystemer fremover. Vi kan ikke forvente stor utvikling på det standard web-grensesnittet for Aleph fremover.

URM

URM er Ex Libris’ nestegenerasjons biblioteksystem. Det har vært i utvikling i noen år allerede, og Ex Libris forteller at utviklingen er i rute med tanke på en generell lansering i 2012. På konferansen fikk vi en kort demo der John Larson fra Ex Libris viste tankemåtene bak utviklingen av systemet samt at han viste oss alphaversjonen av URM.

URM er basert på såkalt «cloud computing», det vil si at alle dataene ligger på nett og man får tilgang til systemet gjennom nettleseren. Utviklerne har sett på arbeidsprosesser i bibliotekene og har utviklet systemet slik at det støtter opp mot disse prosessene. Det som ble vist på IGeLU så veldig interessant ut. Jeg er noe mer skeptisk om de klarer å levere et system tilpasset arbeidsprosesser i folke- og skolebibliotek. Susan Stearns fra Ex Libris sier at de har med folkebibliotek i utformingen av URM, uten at jeg fikk anledning til å spørre henne om hvilke bibliotek dette var.

Brukergruppe-relaterte ting

Ex Libris-kunder i Danmark, Sverige og Italia har vært veldig misfornøyde med service etter at Ex Libris kjøpte opp de lokale distributørene. Flere av de ansatte hos distributørene sluttet, og med det forsvant kjennskapen til de lokale installasjonene. Danskene mistet mulighet til å ta kontakt med distributøren og supporten pr. telefon. Det ble stadig mindre mulighet for å få support på produktene på sitt eget språk; italienerne mistet dette helt og fikk svar fra support som var oversatt med Google Translate.

Ex Libris skal prøve å ordne opp i problemene rundt dette.

Mobil

Jeg var på en presentasjon fra Universitetsbiblioteket i Amsterdam og Universitetsbiblioteket i Gent der de presenterte mobilløsningene sine. Universitetsbiblioteket i Amsterdam hadde gjort katalogen og bibliotekinformasjon tilgjengelig for alle mobiltelefoner (ikke app), og arbeidet nå med å få Metalib også på mobiltelefonen. Universitetsbiblioteket hadde laget apps der katalogen er tilgjengelig, lagt til rette for de tidsskriftsdatabasene som var mobilvennlige, samt at de hadde brukt GPS-funksjonaliteten i mobiltelefonen.

Universitetsbiblioteket i Amsterdam: http://m.uba.uva.nl/en/
Universitetsbiblioteket i Gents mobilløsning: søk i App Store for iPhone eller Android Market for Android

Integrering i bibliotekets nettsted

Swinburne University viste frem sin nye integrasjon av Primo i sitt eget nettsted. De fortalte at de måtte kode en del ting om for å få ting til å fungere bra, men de var svært fornøyd med resultatet. Primo gav også en mye bedre rangering av resultatene enn slik de hadde det før. Swinburne har jobbet mye med brukervennlighet og de hadde strukket seg langt for å innføre forståelig ord- og begrepsbruk på nettstedet.

Swinburne University Library: http://www.swinburne.edu.au/lib/

På styremøte i mai satte Brukergruppen Aleph ned en gruppe som skulle samle sammen innspill fra Aleph-bibliotekene og komme med anbefalinger til hvordan webtjenesten til Aleph burde være. Vi sender nå ut resultatene av arbeidet, og oppfordrer alle til å komme med kommentarer. Spesielt rettes oppfordringen til Kristiansands-distriktet, til Gjøvik bibliotek og Nord-Hordalandsbibliotekene, som ikke kom med innspill i forrige runde. Send innspill på mail til  helge.risvand@stavanger-kulturhus.no. Frist for innspill er fredag 13. august.

Styret skal ha møte med Bibits etter ferien, der dette er en av de viktigste sakene vi skal diskutere.

Innspill_fra_webgruppa (pdf)

Innspill fra bibliotekene (pdf)